North Float Fighters ja GDPR

Uusi EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR, General Data Protection Regulation) astuu voimaan 25.5.2018 kaikissa EU-maissa. GDPR:n tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä ja näin ollen tiukentaa vaatimuksia yrityksien ja yhdistyksien tavasta käsitellä henkilötietoja.

Oheisessa dokumentissa on kuvattu kuinka käsittelemme henkilötietojasi.

Kesäterveisin
North Float Fighters ry.